"You must Conqure self, or self will conqure you" - Napoleon Hill

Om mig

Jag heter Love Nicklasson, år 2014 tog mitt intresse för personlig utveckling fart. Det är sprunget ur vad jag upplevde som en kaotisk period i mitt liv och jag började söka balans och mening. Efterhand började de principer och idéer som jag brinner för att förmedla formas inom mig och jag förstod vikten av att agera vilket ledde till att jag bland annat började skriva.

I augusti 2021 lanserades boken ”Syftesdriven – Du har något att ge”.

Jag vill inspirera människor att titta inåt och se på sina styrkor och drivkrafter. Knyta an till sig själva och agera i linje med det. Jag tror att alla har något att ge.

För att göra detta delar jag med mig av de verktyg och insikter som har hjälpt mig.

 

På hemsidan Boktugg kan ni läsa en mer ingående artikel om mig och vad jag står för:

https://www.boktugg.se/2021/10/04/love-nicklasson-vill-inspirera-andra-att-finna-sitt-syfte/