"Tusenmilafärden började med ett steg" - Laotse

Välkommen till Syftesdriven!

Jag heter Love Nicklasson och tror att ALLA har något att ge!

Men jag vet också att vi är många som bär på begränsande tankar och mönster om oss själva. Det vill jag ändra på!

 

I boken ”Syftesdriven – Du har något att ge” delar jag med mig av enkla verktyg för att knyta an till oss själva och agera i linje med våra inre egenskaper. Jag vill visa en väg som kan leda till större insikt kring vad syfte kan innebära. 

 

Kanske känner du igen dig i att du vet att du vill något annat, men du vet inte riktigt vad.

– Du känner dig fastlåst.

– Du har en rastlöshet i dig. Inte för att du är missnöjd men något gnager.

– Du har nått många av de mål du satt upp i livet, medvetet eller omedvetet, men ändå är du inte helt nöjd.

– Ditt liv ”rullar” på. Du är nöjd men ändå inte.

– Du känner att det saknas något.

– Du känner att du inte får utlopp för hela din potential.

– Du vet att du kan och vill mer.

– Du har nått en platå och brottas kanske med ”Var det här det”?

 

Jag hoppas kunna dela med mig av mitt perspektiv på ovan reflektioner för att hjälpa och utveckla andra människor.